45.0070.00

11 מ”ל

תמונהמחיר ליח'כמות QoR 11ML
QoR צבעי מים - phthalo-green-b-s 45.00
-
+
Phthalo Green / B.S. 
QoR צבעי מים - phthalo-turquois 52.00
-
+
Phthalo Turquois
QoR צבעי מים - prussian-blue 45.00
-
+
Prussian Blue
QoR צבעי מים - pyrrole-red-deep 70.00
-
+
Pyrrole Red Deep
QoR צבעי מים - pyrrole-red-light 70.00
-
+
Pyrrole Red Light 
QoR צבעי מים - pyrrole-red-medium 70.00
-
+
Pyrrole Red Medium
QoR צבעי מים - quinacridone-burnt-orange 60.00
-
+
Quinacridone Burnt Orange 
QoR צבעי מים - quinacridone-crimson 60.00
-
+
Quinacridone Crimson 
QoR צבעי מים - quinacridone-gold 60.00
-
+
Quinacridone Gold 
QoR צבעי מים - quinacridone-gold-deep 70.00
-
+
Quinacridone Gold Deep
QoR צבעי מים - quinacridone-magenta 60.00
-
+
Quinacridone Magenta 
QoR צבעי מים - quinacridone-red 60.00
-
+
Quinacridone Red 
QoR צבעי מים - quinacridone-red-light 60.00
-
+
Quinacridone Red Light 
QoR צבעי מים - quinacridone-violet 60.00
-
+
Quinacridone Violet 
QoR צבעי מים - raw-sienna-natural 45.00
-
+
Raw Sienna (Natural)
QoR צבעי מים - raw-umber-natural 45.00
-
+
Raw Umber (Natural)
QoR צבעי מים - sap-green 52.00
-
+
Sap Green
QoR צבעי מים - sepia 45.00
-
+
Sepia
QoR צבעי מים - terre-verte 45.00
-
+
Terre Verte
QoR צבעי מים - titan-buff 45.00
-
+
Titan Buff 
QoR צבעי מים - titanium-white 45.00
-
+
Titanium White 
QoR צבעי מים - transparent-brown-oxide 45.00
-
+
Transparent Brown Oxide 
QoR צבעי מים - transparent-pyrrole-orange 52.00
-
+
Transparent Pyrrole Orange 
QoR צבעי מים - transparent-red-oxide 45.00
-
+
Transparent Red Oxide
QoR צבעי מים - transparent-yellow-oxide 45.00
-
+
Transparent Yellow Oxide 
QoR צבעי מים - ultramarine-blue 52.00
-
+
Ultramarine Blue 
QoR צבעי מים - ultramarine-blue-violet 52.00
-
+
Ultramarine Blue Violet
QoR צבעי מים - ultramarine-pink 60.00
-
+
Ultramarine Pink
QoR צבעי מים - ultramarine-violet 52.00
-
+
Ultramarine Violet 
QoR צבעי מים - vandyke-brown 52.00
-
+
VanDyke Brown
QoR צבעי מים - venetian-red 45.00
-
+
Venetian Red
QoR צבעי מים - viridian-green 60.00
-
+
Viridian Green
QoR צבעי מים - yellow-ochre-natural 45.00
-
+
Yellow Ochre (Natural)
QoR צבעי מים - ardoise-gray 45.00
-
+
Ardoise Gray
QoR צבעי מים - aureolin-modern 45.00
-
+
Aureolin Modern
QoR צבעי מים - benzimidazolone-yellow 60.00
-
+
Benzimidazolone Yellow
QoR צבעי מים - bismuth-vanadate-yellow 60.00
-
+
Bismuth Vanadate Yellow
QoR צבעי מים - bohemian-green-earth 52.00
-
+
Bohemian Green Earth
QoR צבעי מים - burnt-sienna-natural 45.00
-
+
Burnt Sienna (Natural)
QoR צבעי מים - burnt-umber-natural 45.00
-
+
Burnt Umber (Natural)
QoR צבעי מים - cadmium-orange 70.00
-
+
Cadmium Orange
QoR צבעי מים - cadmium-red-deep 70.00
-
+
Cadmium Red Deep
QoR צבעי מים - cadmium-red-light 70.00
-
+
Cadmium Red Light
QoR צבעי מים - cadmium-red-medium 70.00
-
+
Cadmium Red Medium
QoR צבעי מים - cadmium-yellow-deep 70.00
-
+
Cadmium Yellow Deep
QoR צבעי מים - cadmium-yellow-light 70.00
-
+
Cadmium Yellow Light
QoR צבעי מים - cadmium-yellow-medium 70.00
-
+
Cadmium Yellow Medium
QoR צבעי מים - cadmium-yellow-primrose 70.00
-
+
Cadmium Yellow Primrose
QoR צבעי מים - carbon-black 45.00
-
+
Carbon Black 
QoR צבעי מים - cerulean-blue-chromium 60.00
-
+
Cerulean Blue, Chromium 
QoR צבעי מים - chinese-white 45.00
-
+
Chinese White
QoR צבעי מים - chromium-oxide-green 52.00
-
+
Chromium Oxide Green 
QoR צבעי מים - cobalt-blue 70.00
-
+
Cobalt Blue 
QoR צבעי מים - cobalt-green 70.00
-
+
Cobalt Green 
QoR צבעי מים - cobalt-teal 70.00
-
+
Cobalt Teal 
QoR צבעי מים - cobalt-turquoise 70.00
-
+
Cobalt Turquoise
QoR צבעי מים - cobalt-violet 70.00
-
+
Cobalt Violet
QoR צבעי מים - diarylide-yellow 52.00
-
+
Diarylide Yellow
QoR צבעי מים - dioxazine-purple 60.00
-
+
Dioxazine Purple 
QoR צבעי מים - french-cerulean-blue 70.00
-
+
French Cerulean Blue
QoR צבעי מים - french-ultramarine-blue 52.00
-
+
French Ultramarine Blue
QoR צבעי מים - green-gold 60.00
-
+
Green Gold 
QoR צבעי מים - hansa-yellow-light 52.00
-
+
Hansa Yellow Light 
QoR צבעי מים - hookers-green 52.00
-
+
Hookers Green
QoR צבעי מים - indanthrone-blue 60.00
-
+
Indanthrone Blue 
QoR צבעי מים - indian-yellow 52.00
-
+
Indian Yellow
QoR צבעי מים - indigo 45.00
-
+
Indigo
QoR צבעי מים - iridescent-gold-fine 52.00
-
+
Iridescent Gold (Fine)  
QoR צבעי מים - iridescent-pearl-fine 52.00
-
+
Iridescent Pearl (Fine) 
QoR צבעי מים - iridescent-silver-fine 52.00
-
+
Iridescent Silver (Fine) 
QoR צבעי מים - ivory-black 45.00
-
+
Ivory Black
QoR צבעי מים - manganese-blue 45.00
-
+
Manganese Blue
QoR צבעי מים - mars-orange-deep 45.00
-
+
Mars Orange Deep
QoR צבעי מים - naples-yellow 45.00
-
+
Naples Yellow
QoR צבעי מים - neutral-tint 45.00
-
+
Neutral Tint
QoR צבעי מים - nickel-azo-yellow 60.00
-
+
Nickel Azo Yellow
QoR צבעי מים - nickel-yellow 60.00
-
+
Nickel Yellow 
QoR צבעי מים - olive-green 45.00
-
+
Olive Green
QoR צבעי מים - paynes-gray 45.00
-
+
Paynes Gray 
QoR צבעי מים - permanent-alizarin-crimson 60.00
-
+
Permanent Alizarin Crimson
QoR צבעי מים - permanent-gamboge 45.00
-
+
Permanent Gamboge
QoR צבעי מים - permanent-green-light 52.00
-
+
Permanent Green Light 
QoR צבעי מים - permanent-scarlet 60.00
-
+
Permanent Scarlet
QoR צבעי מים - phthalo-blue-g-s 45.00
-
+
Phthalo Blue / G.S. 

תיאור

 

מידע נוסף

QoR 11ML

Ardoise Gray, Aureolin Modern, Benzimidazolone Yellow, Bismuth Vanadate Yellow, Bohemian Green Earth, Burnt Sienna (Natural), Burnt Umber (Natural), Cadmium Orange, Cadmium Red Deep, Cadmium Red Light, Cadmium Red Medium, Cadmium Yellow Deep, Cadmium Yellow Light, Cadmium Yellow Medium, Cadmium Yellow Primrose, Carbon Black , Cerulean Blue, Chromium , Chinese White, Chromium Oxide Green , Cobalt Blue , Cobalt Green , Cobalt Teal , Cobalt Turquoise, Cobalt Violet, Diarylide Yellow, Dioxazine Purple , French Cerulean Blue, French Ultramarine Blue, Green Gold , Hansa Yellow Light , Hookers Green, Indanthrone Blue , Indian Yellow, Indigo, Iridescent Gold (Fine)  , Iridescent Pearl (Fine) , Iridescent Silver (Fine) , Ivory Black, Manganese Blue, Mars Orange Deep, Naples Yellow, Neutral Tint, Nickel Azo Yellow, Nickel Yellow , Olive Green, Paynes Gray , Permanent Alizarin Crimson, Permanent Gamboge, Permanent Green Light , Permanent Scarlet, Phthalo Blue / G.S. , Phthalo Green / B.S. , Phthalo Turquois, Prussian Blue, Pyrrole Red Deep, Pyrrole Red Light , Pyrrole Red Medium, Quinacridone Burnt Orange , Quinacridone Crimson , Quinacridone Gold , Quinacridone Gold Deep, Quinacridone Magenta , Quinacridone Red , Quinacridone Red Light , Quinacridone Violet , Raw Sienna (Natural), Raw Umber (Natural), Sap Green, Sepia, Terre Verte, Titan Buff , Titanium White , Transparent Brown Oxide , Transparent Pyrrole Orange , Transparent Red Oxide, Transparent Yellow Oxide , Ultramarine Blue , Ultramarine Blue Violet, Ultramarine Pink, Ultramarine Violet , VanDyke Brown, Venetian Red, Viridian Green, Yellow Ochre (Natural)